Zarządzanie kompetencjami

Kompetencje menedżera

Każda rekrutacja pracowników niesie ze sobą sporo pracy związanej z przygotowaniami, przeprowadzaniem rozmów, a później z analizą otrzymanych wyników. Jeśli jest to rekrutacja menedżerów, narzuca na osoby zaangażowane w rekrutację szczególne wymogi. W pracy menedżera są przecież ważne zarówno umiejętności twarde, jak i te związane z umiejętnością pracy z zespołem.

Biuro rachunkowe Rzeszów

Menedżerowie pełnią w firmach ważną rolę, odpowiadają za sporą część wykonanej pracy i zadań, dlatego przyjmowanie nowych osób na takie stanowisko składa się z wielu etapów. Rekrutacja menedżerów, wykorzystująca możliwości, jakie daje zarządzanie kompetencjami kandydatów to proces pozwalający wyłonić osobę, której predyspozycje jak najlepiej odpowiadają wymogom stanowiska w danej firmie. Tu nie wystarczą słowne deklaracje, konieczne jest stworzenie sytuacji, w której przyszły menedżer będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności, rozwiązując rzeczywiste (stworzone podczas assessment center) problemy.

Budowanie zespołu na podstawie kompetencji

Każdy menedżer odpowiedzialny za pracę zespołu, a także każda osoba, która kiedykolwiek wykorzystywała zarządzanie kompetencjami do budowy zespołu, wie, jakie to trudne zadanie. Pojawiają się problemy wynikające zarówno z indywidualnych cech poszczególnych osób, jak i zespołu jako całości. Może dlatego szkolenia dotyczące zarządzania zespołem czy dobierania jego członków na podstawie kompetencji cieszą się sporą popularnością i niosą wiele praktycznej wiedzy, która może zostać wykorzystana w późniejszym czasie.

Kiedy odpowiadamy za zespół pracujący na przykład nad nowym projektem, do naszych obowiązków należy zarówno koordynowanie poszczególnych zadań, jak i czuwanie nad tempem zbliżania się do celu czy motywowanie pracowników. Może dlatego zarządzanie zespołem jest umiejętnością, której warto się cały czas uczyć i którą warto rozwijać. Szkolenia w tym zakresie organizowane są przez wiele firm. Warto zapoznać się z ich ofertą i wybrać to, których prowadzący posiadają w tej dziedzinie największe kompetencje.

Biuro rachunkowe Bydgoszcz

Zadania lidera zespołu

Kiedy odpowiadamy jedynie za własną pracę, planujemy ją i realizujemy poszczególne etapy nieco inaczej niż wtedy, gdy naszym zadaniem jest zarządzanie zespołem. Wówczas do naszych zadań należą także motywowanie członków zespołu i planowanie jego pracy pod kątem zamierzonych celów. Powinniśmy być nie tylko dobrymi organizatorami, ale także dobrze radzić sobie z ewentualnymi konfliktami w zespole czy innymi trudnymi sytuacjami, wynikającymi na przykład z presji czasu.