Zarządzanie kompetencjami

Kompetencje menedżera

Assesment center

Każda rekrutacja pracowników niesie ze sobą sporo pracy związanej z przygotowaniami, przeprowadzaniem rozmów, a później z analizą otrzymanych wyników. Jeśli jest to rekrutacja menedżerów, narzuca na osoby zaangażowane w rekrutację szczególne wymogi. W pracy menedżera są przecież ważne zarówno umiejętności twarde, jak i te związane z umiejętnością pracy z zespołem.

Menedżerowie pełnią w firmach ważną rolę, odpowiadają za sporą część wykonanej pracy i zadań, dlatego przyjmowanie nowych osób na takie stanowisko składa się z wielu etapów. Rekrutacja menedżerów, wykorzystująca możliwości, jakie daje zarządzanie kompetencjami kandydatów to proces pozwalający wyłonić osobę, której predyspozycje jak najlepiej odpowiadają wymogom stanowiska w danej firmie. Tu nie wystarczą słowne deklaracje, konieczne jest stworzenie sytuacji, w której przyszły menedżer będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności, rozwiązując rzeczywiste (stworzone podczas assesment center) problemy.

Reklama biur rachunkowych

Budowanie zespołu na podstawie kompetencji

Zarządzanie kompetencjami

Każdy menedżer odpowiedzialny za pracę zespołu, a także każda osoba, która kiedykolwiek wykorzystywała zarządzanie kompetencjami do budowy zespołu, wie, jakie to trudne zadanie. Pojawiają się problemy wynikające zarówno z indywidualnych cech poszczególnych osób, jak i zespołu jako całości. Może dlatego szkolenia dotyczące zarządzania zespołem czy dobierania jego członków na podstawie kompetencji cieszą się sporą popularnością i niosą wiele praktycznej wiedzy, która może zostać wykorzystana w późniejszym czasie.

Kiedy odpowiadamy za zespół pracujący na przykład nad nowym projektem, do naszych obowiązków należy zarówno koordynowanie poszczególnych zadań, jak i czuwanie nad tempem zbliżania się do celu czy motywowanie pracowników. Może dlatego zarządzanie zespołem jest umiejętnością, której warto się cały czas uczyć i którą warto rozwijać. Szkolenia w tym zakresie organizowane są przez wiele firm. Warto zapoznać się z ich ofertą i wybrać to, których prowadzący posiadają w tej dziedzinie największe kompetencje.

Nazwa biura rachunkowego

Zadania lidera zespołu

Kiedy odpowiadamy jedynie za własną pracę, planujemy ją i realizujemy poszczególne etapy nieco inaczej niż wtedy, gdy naszym zadaniem jest zarządzanie zespołem. Wówczas do naszych zadań należą także motywowanie członków zespołu i planowanie jego pracy pod kątem zamierzonych celów. Powinniśmy być nie tylko dobrymi organizatorami, ale także dobrze radzić sobie z ewentualnymi konfliktami w zespole czy innymi trudnymi sytuacjami, wynikającymi na przykład z presji czasu.